ผู้หญิงศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง

นิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทยในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ จะเน้นเรื่องผู้หญิงเป็นหลัก โดยนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ ภิกษุณีธัมมนันทา เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ตามปกของนิตยสารที่แนบมาค่ะ

100 Women : ภิกษุณีธัมมนันทา ติด 1 ใน 100 สตรีผู้เป็นแรงบันดาลใจและทรงอิทธิพลประจำปี 2019 ของบีบีซี

บีบีซีประกาศรายชื่อ 100 สตรีผู้เป็นแรงบันดาลใจและทรงอิทธิพลจากทั่วโลกประจำปี ค.ศ. 2019 ซึ่งหนึ่งในผู้ที่ได้รับเลือกครั้งนี้คือ ภิกษุณีธัมมนันทา ภิกษุณีสายเถรวาทรูปแรกของประเทศไทย

โครงการ 100 Women ของบีบีซีนำเสนอเรื่องราวหลากหลายของผู้หญิงจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งในปีนี้มีขึ้นภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า “อนาคตจะเป็นอย่างไร หากผู้หญิงเป็นผู้ขับเคลื่อน”

และนี่คือเรื่องราวของเหล่าหญิงเก่งและแกร่งบางส่วนที่ได้รับการคัดเลือกจากบีบีซีในปีนี้