ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรม หน้าหลัก

โครงการประกวดภาพถ่าย

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจจะเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ผู้หญิง ศาสนา วัฒนธรรม @New Normal” ศึกษารายละเอียดโครงการประกวดภาพถ่าย และส่งภาพเข้าประกวดได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในโครงการฯ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวบไซต์ ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2565 หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประกาศผลประมาณ 15 พฤศจิกายน 2565 ศึกษารายละเอียดได้จากข้อมูลของโครงการฯนะคะ

ไม่มีหมวดหมู่

โครงการแจกฟ้าทะลายโจร

ในช่วง พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ ที่โควิด-19 ระบาดหนัก สมาชิกในวัตรทรงธรรมกัลยาณี ร่วมกันปลูกฟ้าทะลายโจร แล้วนำใบมาตากแห้ง ป่น และอัดแคปซูลแจกจ่ายไปตามโรงพยาบาลสนาม ทั้งในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ได้มากกว่า ๑๐,๐๐๐ แคปซูล ญาติโยมบางท่านเก็บฟ้าทะลายโจรสดมาส่ง ญาติโยมจากต่างจังหวัดก็สมทบส่งใบฟ้าทะลายโจรตากแห้งมาร่วมบุญนี้ เช่นกัน

ฟ้าทะลายโจรอัดแคปซูล

ฟ้าทะลายโจรทางวัตรเราปลูกเอง
ญาติโยมนำต้นสดมาร่วมบุญ

แจกจ่ายไปตามโรงพยาบาลสนาม ทั้งในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ได้มากกว่า ๑๐,๐๐๐ แคปซูล