เครือข่ายภิกษุณี เครือข่ายภิกษุณีเถรวาทเอเชีย

เครือข่ายภิกษุณีเถรวาทเอเชีย

ในงานเปิดตัววิหารโคตมีที่มาเลเซียเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นครั้งแรกที่เจ้าภาพนิมนต์ภิกษุณีเถรวาทที่เป็นรูปแรกของประเทศในเอเชีย กล่าวคือ ท่านสันตินี (อินโดนีเซีย) ท่าน ดร.หลิวฟับ (เวียดนาม) ท่านธัมมนันทา (ไทย) ส่วนมาเลเซียเองนั้น ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมยังเป็นอนาคาริกา และ มีภิกษุณีจากศรีลังกาเข้าร่วมด้วย

(เพิ่มเติม…)