เครือข่ายภิกษุณี

เครือข่ายภิกษุณี เครือข่ายภิกษุณีเถรวาทไทย

เครือข่ายภิกษุณีสงฆ์เถรวาทไทย

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556

ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ (ภิกษุณีธัมมนันทา) เป็นหญิงไทยคนแรกที่ได้รับการบวชในสายเถรวาท ในปี 2544 และ อุปสมบทเป็นภิกษุณีในปี พ.ศ. 2546 ท่านสืบสายการบวชจากศรีลังกา นับเป็นเวลา18ปี ปัจจุบันมีภิกษุณีในประเทศไทยมากว่า 170 รูป กระจายอยู่มากว่า 30 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม(ภาคกลาง) เชียงใหม่ ตาก(ภาคเหนือ) ยโสธร สกลนคร(ภาคอีสาน) สงขลา (ใต้) ส่วนใหญ่การบวชสืบสายมากจากศรีลังกา บางแห่งเข้มงวมากในพระวินัย บางแห่งไม่ค่อยเข้มงวดมาก และบางแห่งไม่มีการฝึกอบรม ในขณะเดียวกัน เราได้ประจักษ์ เช่นกันว่า มีภิกษุณีและสามเณรีจำนวนมากที่จริงจังกับการปฏิบัติ และศึกษาทั้งธรรมและวินัย
วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอารามได้ก่อตั้งมาแล้ว 19 ปี ภิกษุณีธัมมนันทา ภิกษุณีเถรวาทรูปแรกของประเทศไทยนิมนต์ภิกษุณีไทยได้มารวมตัวกันภายใต้เครือข่ายภิกษุณีสงฆ์เถรวาทไทย ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
สมาชิกของเครือข่ายประชุมกันปกติปีละ 3 ครั้ง ครั้งหลังสุดประชุมกันที่เกาะยอ สงขลา มีโปรแกรมที่จะไปเยี่ยมซึ่งกันและกัน เรียนรู้จากกันและกันเพื่อสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกัน

สำหรับการสมัครเป็นสมาชิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 195 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.นครปฐม 7300 ประเทศไทย หรือ โทรศัพท์หมายเลข 034-258270

คำขอร้องเพื่อสนับสนุนการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ไทย

 นอกจากเครือข่ายภิกษุณีไทย เราได้รับการสนับสนุนจาก International Network of Engaged Buddhists (INEB) หากท่านต้องการสนับสนุนภิกษุณีสงฆ์ไทยแสดงเจตนารมณ์ได้ที่ https://www.change.org เพื่อประดิษฐ์ภิกษุณีสงฆ์ไทยอย่างเป็นทางการ             

เครือข่ายภิกษุณี เครือข่ายภิกษุณีเถรวาทเอเชีย

เครือข่ายภิกษุณีเถรวาทเอเชีย

ในงานเปิดตัววิหารโคตมีที่มาเลเซียเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นครั้งแรกที่เจ้าภาพนิมนต์ภิกษุณีเถรวาทที่เป็นรูปแรกของประเทศในเอเชีย กล่าวคือ ท่านสันตินี (อินโดนีเซีย) ท่าน ดร.หลิวฟับ (เวียดนาม) ท่านธัมมนันทา (ไทย) ส่วนมาเลเซียเองนั้น ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมยังเป็นอนาคาริกา และ มีภิกษุณีจากศรีลังกาเข้าร่วมด้วย

(เพิ่มเติม…)