ข่าว

ข่าว เกี่ยวกับ

ภิกษุณี : ภารกิจ “เติมเต็มพุทธบริษัท 4” ของภิกษุณีธัมมนันทา

ในแบบเรียนพุทธศาสนาของรัฐไทย ภิกษุณีเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท 4 บริวารของพุทธศาสนา ในรัฐธรรมนูญไทยเขียนไว้ว่า รัฐพึงส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมพุทธศาสนาสายเถรวาท ทว่าในพุทธศักราชปัจจุบัน คณะสงฆ์และรัฐไทย กลับไม่รับรองการบวชเป็นภิกษุณีของผู้หญิง

ข่าว เกี่ยวกับ

ผู้หญิงศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง

นิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทยในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ จะเน้นเรื่องผู้หญิงเป็นหลัก โดยนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ ภิกษุณีธัมมนันทา เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ตามปกของนิตยสารที่แนบมาค่ะ

ข่าว เกี่ยวกับ

100 Women : ภิกษุณีธัมมนันทา ติด 1 ใน 100 สตรีผู้เป็นแรงบันดาลใจและทรงอิทธิพลประจำปี 2019 ของบีบีซี

บีบีซีประกาศรายชื่อ 100 สตรีผู้เป็นแรงบันดาลใจและทรงอิทธิพลจากทั่วโลกประจำปี ค.ศ. 2019 ซึ่งหนึ่งในผู้ที่ได้รับเลือกครั้งนี้คือ ภิกษุณีธัมมนันทา ภิกษุณีสายเถรวาทรูปแรกของประเทศไทย

โครงการ 100 Women ของบีบีซีนำเสนอเรื่องราวหลากหลายของผู้หญิงจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งในปีนี้มีขึ้นภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า “อนาคตจะเป็นอย่างไร หากผู้หญิงเป็นผู้ขับเคลื่อน”

และนี่คือเรื่องราวของเหล่าหญิงเก่งและแกร่งบางส่วนที่ได้รับการคัดเลือกจากบีบีซีในปีนี้