ผลงานของหลวงแม่ วีดีโอ

วีดีโอ

ท่านสามารถติดตามธรรมะจากหลวงแม่ได้ทาง Youtube ช่อง 

Songdhammakalyani Bhikkhuni Arama ค่ะ

(เพิ่มเติม…)