ประวัติและความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมา พระมหาโพธิธรรมาจารย์

เป็นแม่ของลูกไม่พอ ให้เป็นแม่ของโลกด้วย

ประวัติพระมหาโพธิธรรมาจารย์ วงศ์ศากยะ

พระภิกษุณี วรมัย กบิลสิงห์มหาเถรีฯ หรือที่เรียกติดปากลูกศิษย์ว่า “หลวงย่า” เกิดที่ตำบลหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มารดาชื่อ ส้มจีน เป็นคนไทยเชื้อสายเวียงจันท์ ท่านเป็นลูกคนสุดท้อง (คนที่ ๖) เกิดเวลาพระบิณฑบาตกลับของวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๕๑ ปีวอก

(เพิ่มเติม…)
ประวัติและความเป็นมา พระภิกษุณีธัมมนันทา

ประวัติพระภิกษุณีธัมมนันทา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พระภิกษุณีธัมมนันนา นามเดิม รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์กบิลสิงห์ หรือที่ติดปากลูก ๆ และศิษย์ว่า “หลวงแม่”  
ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด
 
คุณทวดคือ หลวงเรืองฤทธิ์เดชะ ราชรองเมือง (แหลม) 
คุณปู่คือ หลวงพิทักษ์เหลียน สถาน (รื่น ษัฎเสน) ได้รับพระราชทานนามสกุล “ษัฎเสน” ใน พ.ศ. ๒๔๕๘ 
ทั้งสองท่านเวียนเป็นนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดตรัง

(เพิ่มเติม…)