ถาม-ตอบ ศัพท์หน้ารู้

ศัพท์น่ารู้

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับภิกษุณี

โดย ธัมมนันทาภิกษุณี

๖ มกราคม ๒๕๖๐

สามเณรี

สตรีที่รับการบรรพชา คือบวชเป็นสามเณรี เป็นการบวชขั้นต้น ถือศีล ๑๐
สตรีทุกคน ไม่เกี่ยงอายุ จะเริ่มต้นด้วยการบวชเป็นสามเณรีก่อน ครองจีวร เหมือนพระ ยกเว้น ยังไม่มีสังฆาฏิ และยังทำสังฆกรรม เช่น พิธีอุปสมบท รับกฐิน ปวารณา ไม่ได้ เพราะถือว่ายังไม่ได้อุปสมบท

(เพิ่มเติม…)