ถาม-ตอบ การอุปสมบทภิกษุณีสายเถรวาทที่ศรีลังกา

การอุปสมบทภิกษุณีสายเถรวาทที่ศรีลังกา

สตรีในพุทธศาสนาโด

Read More