คำถามที่พบบ่อย

จากหนังสือ “ถาม-ตอบ เรื่องภิกษุณี” และ “เส้นทางภิกษุณีสงฆ์ จากอินเดียสู่ประเทศไทย”

โดย ธัมมนันทาภิกษุณี

(อ้างอิงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

Continue reading “คำถามที่พบบ่อย”

ศัพท์น่ารู้

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับภิกษุณี

โดย ธัมมนันทาภิกษุณี

๖ มกราคม ๒๕๖๐

สามเณรี

สตรีที่รับการบรรพชา คือบวชเป็นสามเณรี เป็นการบวชขั้นต้น ถือศีล ๑๐
สตรีทุกคน ไม่เกี่ยงอายุ จะเริ่มต้นด้วยการบวชเป็นสามเณรีก่อน ครองจีวร เหมือนพระ ยกเว้น ยังไม่มีสังฆาฏิ และยังทำสังฆกรรม เช่น พิธีอุปสมบท รับกฐิน ปวารณา ไม่ได้ เพราะถือว่ายังไม่ได้อุปสมบท

Continue reading “ศัพท์น่ารู้”

การอุปสมบทภิกษุณีสายเถรวาทที่ศรีลังกา

สตรีในพุทธศาสนาโดยเฉพาะในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาสายเถรวาทนั้น มีความพยายามที่ออกบวชเป็นภิกษุณีมาหลายทศวรรษแล้ว แต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จ เนื่องจากขาดความพร้อม ที่สำคัญที่สุด คือเรื่องภาษา

Continue reading “การอุปสมบทภิกษุณีสายเถรวาทที่ศรีลังกา”