ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

จากหนังสือ “ถาม-ตอบ เรื่องภิกษุณี” และ “เส้นทางภิกษุณีสงฆ์ จากอินเดียสู่ประเทศไทย”

โดย ธัมมนันทาภิกษุณี

(อ้างอิงพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

(เพิ่มเติม…)

ถาม-ตอบ ศัพท์หน้ารู้

ศัพท์น่ารู้

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับภิกษุณี

โดย ธัมมนันทาภิกษุณี

๖ มกราคม ๒๕๖๐

สามเณรี

สตรีที่รับการบรรพชา คือบวชเป็นสามเณรี เป็นการบวชขั้นต้น ถือศีล ๑๐
สตรีทุกคน ไม่เกี่ยงอายุ จะเริ่มต้นด้วยการบวชเป็นสามเณรีก่อน ครองจีวร เหมือนพระ ยกเว้น ยังไม่มีสังฆาฏิ และยังทำสังฆกรรม เช่น พิธีอุปสมบท รับกฐิน ปวารณา ไม่ได้ เพราะถือว่ายังไม่ได้อุปสมบท

(เพิ่มเติม…)

ถาม-ตอบ การอุปสมบทภิกษุณีสายเถรวาทที่ศรีลังกา

การอุปสมบทภิกษุณีสายเถรวาทที่ศรีลังกา

สตรีในพุทธศาสนาโดยเฉพาะในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาสายเถรวาทนั้น มีความพยายามที่ออกบวชเป็นภิกษุณีมาหลายทศวรรษแล้ว แต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จ เนื่องจากขาดความพร้อม ที่สำคัญที่สุด คือเรื่องภาษา

(เพิ่มเติม…)