ติดต่อเรา ที่อยู่ เบอร์โทร email

ติดต่อเรา

วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม และ มูลนิธิพุทธสาวิกา

เลขที่  ๑๙๕ ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

โทร: (๐๓๔) ๒๕๘-๒๗๐

E-mail:  dhammananda9d@gmail.com