กิจกรรม ในประเทศ เรียนสมาธิกับหลวงแม่

เรียนสมาธิกับหลวงแม่

หลวงแม่สอนสมาธิและออกกำลังกายชี่กง

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา ๘.๐๐-๙.๐๐ น.

สอบถามที่ประชาสัมพันธ์ก่อนได้ค่ะ โทร. ๐๓๔-๒๕๘๒๗๐