ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม