ในประเทศ

กิจกรรม ในประเทศ

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดงานเสวนาวิชาการ สู่ทศวรรษที่ ๓ ภิกษุณีในสังคมไทย

ขอเชิญชมบทบาทภิกษุณีไทยสู่ภิกษุณีโลกกับการสรรค์สร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ จัดเป็นซีรี่ส์ตลอดปี 2565 (เดือนละ 2 ครั้ง) ขอเชิญติดตามรับชมนะคะ

เพจ Thai Bhikkhunis ,เพจสาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ,เพจเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ (ม.บูรพา/ม.ราชภภัฏนครราชสีมา/ม.ราชภัฏพระนคร/ ม.ราชภัฏอุดรธานี และน้องใหม่ ม.ราชภัฏนครปฐม) เวลา 19.30 – 21.00 น.