โครงการบรรพชาสามเณรี ๖ เมษายน ๒๕๖๔

ขอเชิญท่านสมาชิกร่วมงานบรรพชาสามเณรี ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔
โครงการบรรพชาสามเณรี ระหว่างวันที่ ๖-๑๕ เมษายน ของทุกปี