กิจกรรม

4 สังเวชนียสถาน

เส้นทาง 4 สังเวชนียสถาน สถานที่ ประสูติ,ตรัสรู้,ปรินิพพาน,ปฐมเทศนา และ เมืองกบิลพัสดุ์ 2 ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 18-26 พฤศจิกายน 2566 นำโดยหลวงแม่ธัมมนันทา

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 034-258-270 หรือ 065-642-4950 (เจี๊ยบ) เพื่อสำรองที่นั่ง

*รับเพียง 35 ท่าน*