กิจกรรม

“การดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น”

วัตรทรงธรรมกัลยาณี ร่วมกับ โรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. หากท่านสนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อได้ที่ 034-258-270