กิจกรรม

เชิญรับชม ธรรมบรรยาย หลวงแม่ธัมนันทา ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live

ผ่าน เพจ วัตรทรงธรรมกัลยาณี และ เพจ Thai bhikkhunis

https://www.facebook.com/Songdhammakalyani/

https://www.facebook.com/thaibhikkhunis2560