ไม่มีหมวดหมู่

ภิกขุนีปาติโมกข์ พร้อมคำแปล

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือ ภิกขุนีปาติโมกข์ พร้อมคำแปลของวัตรเราได้แล้วค่ะ

%d bloggers like this: