ข่าว เกี่ยวกับ

ผู้หญิงศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง

นิตยสาร NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทยในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้ จะเน้นเรื่องผู้หญิงเป็นหลัก โดยนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ ภิกษุณีธัมมนันทา เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ตามปกของนิตยสารที่แนบมาค่ะ