บีบีซีไทย – BBC Thai จากทางโลกถึงทางธรรมของ “ธัมมนันทา”

“ผู้หญิงกับการบรรลุธรรมนี่นะคะ เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เป็นสิ่งที่ควรที่จะสนับสนุน เพราะฉะนั้นพื้นที่ของการปฏิบัติธรรม ทั้งผู้หญิงผู้ชายควรจะมีโอกาสเท่า ๆ กัน” ภิกษุณีธัมมนันทากล่าว