กิจกรรม ในประเทศ กฐิน

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม