หนังสือ

หลวงแม่เขียนบทความประจำในคอลัมน์ธรรมลีลา มติชนสุดสัปดาห์ และมีหลายบทความที่ได้รวมเป็นหนังสือแล้ว ๑๓ เล่ม ดังนี้

๑. ธรรมลีลาจากศรีลังกาไปธิเบต

๒. สืบสานและเติมเต็ม

๓. ท่องทั่วทางธรรม

๔. มหัศจรรย์อินเดีย (หมดแล้ว)

๕. ค.คิด ข.เขียน พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

๖. มหัศจรรย์อินเดีย ๒

๗. พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน

๘. พระพุทธศาสนาในศรีลังกา

๙. ภูฐาน…นะจ๊ะ

๑๐. สาระในจิปาถะ

๑๑. มหัศจรรย์อินเดีย ๓

๑๒. ภิกษุณีก้าวไกล

๑๓. บนเส้นทางสายไหม (ใหม่)

สนใจหนังสือของหลวงแม่ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  ติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ โทร: (๐๓๔) ๒๕๘-๒๗๐

มีโปรโมชั่นลดราคาหนังสือทั้งร้าน (ทั้งหนังสือที่หลวงแม่เขียนเองและที่แปล) ๓๐% ค่ะ