สาส์นจากองค์ดาไลลามะถึงนักบวชหญิง

สาส์นจากองค์ดาไลลามะ และสามเณรีจากอรุณาจัล ทางเหนือของของอินเดียถวายหลวงแม่ 
ให้กำลังใจมากค่ะ เราต้องสู้ ไม่ท้อถอย

ภาพจาก facebook วัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙

พระดำรัสขององค์ทะไลลามะ จากเนชั่นสุดสัปดาห์ค่ะ  (ลง)

ภาพจาก facebook Thai Bhikkhunis วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙