กิจกรรม ในประเทศ

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดงานเสวนาวิชาการ สู่ทศวรรษที่ ๓ ภิกษุณีในสังคมไทย

ขอเชิญชมบทบาทภิกษุณีไทยสู่ภิกษุณีโลกกับการสรรค์สร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ จัดเป็นซีรี่ส์ตลอดปี 2565 (เดือนละ 2 ครั้ง) ขอเชิญติดตามรับชมนะคะ

เพจ Thai Bhikkhunis ,เพจสาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ,เพจเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ (ม.บูรพา/ม.ราชภภัฏนครราชสีมา/ม.ราชภัฏพระนคร/ ม.ราชภัฏอุดรธานี และน้องใหม่ ม.ราชภัฏนครปฐม) เวลา 19.30 – 21.00 น.

กิจกรรม หน้าหลัก

โครงการประกวดภาพถ่าย

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจจะเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ผู้หญิง ศาสนา วัฒนธรรม @New Normal” ศึกษารายละเอียดโครงการประกวดภาพถ่าย และส่งภาพเข้าประกวดได้ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในโครงการฯ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเวบไซต์ ตั้งแต่ 24 มีนาคม 2565 หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประกาศผลประมาณ 15 พฤศจิกายน 2565 ศึกษารายละเอียดได้จากข้อมูลของโครงการฯนะคะ

กิจกรรม ในประเทศ โครงการบรรพชาสามเณรี

บรรพชาสามเณรี ปีละ ๒ ครั้ง ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณีฯ

รายละเอียดการบรรพชาสามเณรี

กดที่นี่  ดูวิดีโอการบรรพชาสามเณรี

(เพิ่มเติม…)
ไม่มีหมวดหมู่

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม ในประเทศ โครงการเข้าเงียบ

โครงการเข้าเงียบ 5 วัน

ทุกวันนี้ ผู้หญิงต่างชาติและผู้หญิงไทยได้ให้ความสนใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น และแสวงหาวัดซึ่งเปิดโอกาสให้เข้ามาพักค้างเพื่อปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามผู้หญิงเหล่านี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษและความปลอดภัยของสถานที่

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2561 ทั้งผู้หญิงต่างชาติและผู้หญิงไทยได้มาขอเข้าเงียบที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอารามเพราะว่าเป็นวัตรผู้หญิงซึ่งมีความปลอดภัยและมีภิกษุณีธัมมนันทาเถรีผู้ซึ่งมีความรู้ทั้งสมถและวิปัสสนาภาวนาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้ ดังนั้นผู้หญิงเหล่านี้จึงมีอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงความรู้ในพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติในสถานที่ที่ปลอดภัย


แนะนำหลักสูตรปฏิบัติธรรมระยะสั้น

(เพิ่มเติม…)
ประวัติและความเป็นมา พระมหาโพธิธรรมาจารย์

เป็นแม่ของลูกไม่พอ ให้เป็นแม่ของโลกด้วย

ประวัติพระมหาโพธิธรรมาจารย์ วงศ์ศากยะ

พระภิกษุณี วรมัย กบิลสิงห์มหาเถรีฯ หรือที่เรียกติดปากลูกศิษย์ว่า “หลวงย่า” เกิดที่ตำบลหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มารดาชื่อ ส้มจีน เป็นคนไทยเชื้อสายเวียงจันท์ ท่านเป็นลูกคนสุดท้อง (คนที่ ๖) เกิดเวลาพระบิณฑบาตกลับของวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๕๑ ปีวอก

(เพิ่มเติม…)
ประวัติและความเป็นมา พระภิกษุณีธัมมนันทา

ประวัติพระภิกษุณีธัมมนันทา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พระภิกษุณีธัมมนันนา นามเดิม รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์กบิลสิงห์ หรือที่ติดปากลูก ๆ และศิษย์ว่า “หลวงแม่”  
ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด
 
คุณทวดคือ หลวงเรืองฤทธิ์เดชะ ราชรองเมือง (แหลม) 
คุณปู่คือ หลวงพิทักษ์เหลียน สถาน (รื่น ษัฎเสน) ได้รับพระราชทานนามสกุล “ษัฎเสน” ใน พ.ศ. ๒๔๕๘ 
ทั้งสองท่านเวียนเป็นนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดตรัง

(เพิ่มเติม…)
ประวัติและความเป็นมา วัตรทรงธรรมกัลยาณีฯ

ประวัติวัตร

วัตรนี้สร้างโดยพระมหาโพธิธรรมาจารย์ ภิกษุณีโพธิสัตต์ วรมัย กบิลสิงห์ ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยซื้อที่ดินจากพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ดิศจี พระนางเจ้าในรัชสมัย รัชกาลที่ ๖ แล้วก่อสร้างเป็นวัตรสำหรับผู้หญิง บนเนื้อที่ ๖ ไร่ ริมถนนเพชรเกษม กม. ๕๒-๕๓ ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ใช้ชื่อว่า วัตรทรงธรรมกัลยาณี ภิกษุณีอาราม สะกดตามรูปแบบสันสกฤต โดยรวมชื่อวัตร แปลว่า สถานที่ที่ผู้หญิงมาปฏิบัติธรรม ซึ่งวัตรฯ ได้ก่อร่างสร้างไว้ด้วยทุนส่วนตัว ร่วมกับลูกหลานญาติมิตรฝ่ายโพธิสัตต์ เป็นสถานที่สำหรับผู้มี “หลักใจ” ในการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบารมีตามรอยพระพุทธองค์เพื่อพุทธภูมิ

(เพิ่มเติม…)
ประวัติและความเป็นมา พระพุทธเจ้าไภษัชคุรุ

ประวัติพระไภษัชฯ

ประวัติพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า

พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตเจ้า คือ พระพุทธเจ้าที่ได้อธิษฐานไว้ว่า หากได้บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อใด ขอให้พุทธเกษตรของท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

(เพิ่มเติม…)