ประวัติพระมหาโพธิธรรมาจารย์ วงศ์ศากยะ

ภิกษุณีโพธิสัตต์ วรมัย กบิลสิงห์ มหาเถรี

พระภิกษุณี วรมัย กบิลสิงห์มหาเถรีฯ หรือที่เรียกติดปากลูกศิษย์ว่า “หลวงย่า” เกิดที่ตำบลหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มารดาชื่อ ส้มจีน เป็นคนไทยเชื้อสายเวียงจันท์ ท่านเป็นลูกคนสุดท้อง (คนที่ ๖) เกิดเวลาพระบิณฑบาตกลับของวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๕๑ ปีวอก

Continue reading “ประวัติพระมหาโพธิธรรมาจารย์ วงศ์ศากยะ”