การอุปสมบทภิกษุณีสงฆ์ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย 2562

20.(Upasampada by Bhikkhu Sangha) on 1/29/19 Group 6

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

21.(Upasampada by Bhikkhu Sangha) on 1/29/19 Group 7

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

22.(Upasampada by Bhikkhu Sangha) on 1/29/19 Group 8

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

23.(Upasampada by Bhikkhu Sangha) on 1/29/19 Group 9

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

24.(Upasampada by Bhikkhu Sangha) on 1/29/19 Group 10

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

25.(Bhikkhus Teaching Newly Ordained Bhikkhunis) Day 2

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

26.(Bhikkhus Chanting Blessings to New Bhikkhunis) Day 2

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ