การอุปสมบทภิกษุณีสงฆ์ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย 2562

14.(Upasampada by Bhikkhuni Sangha) on 1/29/19 Group 6

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

15.(Upasampada by Bhikkhuni Sangha) on 1/29/19 Group 7

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

16.(Upasampada by Bhikkhuni Sangha) on 1/29/19 Group 8

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

17.(Upasampada by Bhikkhuni Sangha) on 1/29/19 Groups 9&10

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

18.(Concluding Upasampada by Bhikkhuni Sangha) Day 2

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

19.(Upasampada by Bhikkhu Sangha) on 1/29/19 Group 5

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ