การอุปสมบทภิกษุณีสงฆ์ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย 2562

7.(Upasampada by Bhikkhu Sangha) on 1/28/19 Group 1

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

8.(Upasampada by Bhikkhu Sangha) on 1/28/19 Group 2

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

9.(Upasampada by Bhikkhu Sangha) on 1/28/19 Group 3

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

10.(Upasampada by Bhikkhu Sangha) on 1/28/19 Group 4

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

11.(Bhikkhus Teaching New Bhikkhunis) on 1/28/19 Day 1

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

12.(Bhikkhus Chanting Blessings to New Bhikkhunis) on Day 1

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

  13.(Upasampada by Bhikkhuni Sangha) on 1/29/19 Group 5

คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ