ประวัติพระภิกษุณีธัมมนันทา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พระภิกษุณีธัมมนันนา นามเดิม รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์กบิลสิงห์ หรือที่ติดปากลูก ๆ และศิษย์ว่า “หลวงแม่”  
ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด
 
คุณทวดคือ หลวงเรืองฤทธิ์เดชะ ราชรองเมือง (แหลม) 
คุณปู่คือ หลวงพิทักษ์เหลียน สถาน (รื่น ษัฎเสน) ได้รับพระราชทานนามสกุล “ษัฎเสน” ใน พ.ศ. ๒๔๕๘ 
ทั้งสองท่านเวียนเป็นนายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดตรัง

Continue reading “ประวัติพระภิกษุณีธัมมนันทา”

โครงการอบรมพุทธสาวิกา

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.๒๕๓๕ หลวงย่า (ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์) อายุครบ ๘๔ ปี หลวงแม่ธัมมนันทา ขณะนั้น ยังไม่ได้บวช ได้มีดำริจัดงานอบรมพุทธสาวิกาขึ้นเป็นครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมถึง ๑๐๘ คน ทั้งนี้ท่านได้กราบเรียนหลวงย่าว่า จะถวายเป็นกุศลแก่หลวงย่าในวาระครบ ๗ รอบ
หลวงย่านิมิตเห็นต้นไม้สูงๆขึ้นในวัตร ออกดอกสีเหลืองสะพรั่ง เป็นหมายว่าการทำงานพระศาสนาของดร.ฉัตรสุมาลย์จะเจริญรุ่งเรืองดี

Continue reading “โครงการอบรมพุทธสาวิกา”

บรรพชาสามเณรี ปีละ ๒ ครั้ง ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณีฯ

รายละเอียดการบรรพชาสามเณรี

กดที่นี่  ดูวิดีโอการบรรพชาสามเณรี

ความเป็นมา

วันที่ ๖-๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นครั้งแรกที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ได้จัดบรรพชาสามเณรี ๓๖ รูป (รุ่นสามโหล)
ได้รับการตอบรับดีมาก สามเณรีทุกรูปได้รับการฝึกอบรมให้ใช้ชีวิตเยี่ยงบรรพชิต
มีการออกบิณฑบาต ฉันอาหารในบาตร อบรมเสขิยวัตร ฯลฯ 
บางรูปได้พบหาทางชีวิต ได้พบธรรมะที่จะนำกลับไปเป็นหลักในชีวิตทางโลกให้ดีขึ้น
ญาติโยมได้รับความปลื้มปีติ ได้มีโอกาสเข้ามาดูแลสามเณรีพี่น้องลูกหลานที่บวช
ทางวัตรจึงได้จัดโครงการนี้ต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อให้สตรีชาวพุทธเป็นฐานกำลังที่สำคัญของพระศาสนา

Continue reading “บรรพชาสามเณรี ปีละ ๒ ครั้ง ณ วัตรทรงธรรมกัลยาณีฯ”